Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi

Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mcmpolesie.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30-04-2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Nowackasekretariat@mcmpolesie.plm.nowacka@mcmpolesie.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacja Mobilna

Strona internetowa www.mcmpolesie.pl w Łodzi nie posiada dedykowanej aplikacji mobilej.
Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Design", dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

 

Dostępność architektoniczna

ul. A. Struga 86

 • Budynek Administracji - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Specjalistyczna Przychodnia dla Dzieci i Młodzieży - wejście z poziomu ulicy, poradnia znajduje się na jednym poziomie

ul. Skłodowskiej - Curie 15/17

 • Poradnia "Skłodowskiej-Curie" - podjazd, winda wewnętrzna

ul. Kasprzaka 27

 • Poradnia "Kasprzaka" - podjazd, winda wewnętrzna

ul. Garnizonowa 38

 • Poradnia "Garnizonowa" - podjazd, pomieszczenia poradni znajdują się wyłącznie na jednym poziomie

ul. Srebrzyńska 75

 • Poradnia "Srebrzyńska" - winda zewnętrzna, pomieszczenia poradni znajdują się wyłącznie na jednym poziomie

ul. Wileńska 25

 • Poradni "Wileńska" - podjazd, winda zewnętrzna

ul. Olimpijska 7a

 • Poradnia "Olimpijska" - podjazd, winda wewnętrzna

ul. Kusocińskiego 140a

 • Poradnia "Kusocińskiego" - podjazd

ul. Maratońska 71

 • Poradnia "Maratońska" - podjazd, podnośnik zewnętrzny, winda wewnętrzna, automatyczne drzwi wejściowe

ul. Gdańska 83

 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej dla Dorosłych - podjazd, winda wewnętrzna